Over Innoventuri

business development voor een betere wereld

 

Een volhoudbare wereld bereiken we alleen als er een balans is tussen ecologische, sociaal-maatschappelijke en economische factoren.  Dit vraagt goede verdienmodellen op alle drie de aspecten.  Dat zorgt namelijk voor kracht, en dus voor uitvoerend vermogen. Innoventuri helpt bedrijven en kennisinstellingen met het werken aan die verdienmodellen.

Hoe kunnen we ook komende generaties laten genieten van de aarde waarop we leven? Die vraag is de drijfveer van Willem Kemmers, eigenaar/directeur van innovatieversneller Innoventuri.

 

Het tij keren

Er is te veel CO2 in de lucht, en de bodem waarop we leven verschraalt. Het gevolg: een extremer klimaat. En dat leidt onder meer tot verdorde oogsten en bevolkingen die op drift raken, op zoek naar voedsel. En zo hebben CO2 en de samenstelling van de aarde ook gevolgen voor bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek.

Om het tij te keren moeten we af van het gebruik van fossiele grondstoffen. Die zijn niet alleen steeds schaarser; ze zijn vooral vervuilend. En door het delven van grondstoffen putten we de aarde uit.

Het tij keren kan alleen door biobased en circulair te werken. We moeten dus niet de gevolgen van de klimaatverandering en verschraling bestrijden, maar de systemen die dat veroorzaken. Niet morgen, maar vandaag!

 

Co-creatie en nieuwe verdienmodellen

Daarvoor is kracht nodig, onder meer van bedrijven. Innoventuri helpt ondernemingen en kennisinstellingen met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor een betere wereld. Dat doet Innoventuri door het creëren van duurzame co-creaties en nieuwe verdienmodellen. (Cross-sectorale) samenwerking is daarbij de kern.

Drijvende kracht Willem Kemmers heeft een achtergrond in de internationale tuinbouw en ruime ervaring met het opzetten, begeleiden en realiseren van innovatieprojecten. Hij is een strategische doener en vastbesloten zijn steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Meer weten?

Innoventuri sinds 2013

Willem Kemmers

Willem Kemmers

Eigenaar

Willem Kemmers is eigenaar van Innoventuri, een innovatie adviesbureau voor MKB bedrijven en treedt daarmee ook op als begeleider van co-creaties. Hij heeft een achtergrond in de internationale tuinbouw en ruime ervaring met het opzetten, begeleiden en realiseren van innovatieprojecten. Willem is een strategische doener en sterk gericht op de klantbeleving van producten en diensten. Gedreven door verbeteringen in brede zin, wordt hij extra enthousiast bij duurzame initiatieven.

 


 

Samen werken we met en voor:

[gs_logo]

Meer weten over Innoventuri?

Neem contact met ons op!

You have Successfully Subscribed!