Biobased en duurzaam

 

De wereldbevolking groeit, de CO2-concentratie in de atmosfeer neemt toe en verschillende grondstoffen worden steeds schaarser. Die route is eindig. Biobased en circulair werken is de nieuwe route, vindt Innoventuri.

In een circulaire maatschappij worden zowel producten als grondstoffen na gebruik weer opnieuw gebruikt. Dit leidt tot korte of lange kringlopen. Maar om dat te bereiken zijn innovaties nodig, onder meer op gebied van concepten, producten en markten.

Minstens zo belangrijk is een andere mindset. We moeten ons – allemaal – beseffen dat de lineaire route eindig is, en dat innoveren en experimenteren nodig zijn om ook komende generaties van de aarde te laten genieten.

Dat is een flinke opgave voor iedereen: burgers, bedrijven, overheden. Samen moeten we op zoek naar ‘beter, efficiënter, effectiever’. Dat betekent onder meer een omschakeling van spontaan naar doordacht, van techniek naar functionaliteit en van product- naar klantbehoefte.

Innoventuri versnelt de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe concepten en nieuwe markten, door het maken van verbindingen met relevante partijen en door toepassing van co-creatiemodellen.

Dat doet Innoventuri in de overtuiging dat we samen een duurzame wereld kunnen realiseren, en dat we daarvoor maar één route kunnen bewandelen: werken en denken in kringlopen. Daarvoor moeten we het gebruik van biobased grondstoffen als uitgangspunt hanteren.

 

“Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.”

John F. Kennedy

Meer weten over Innoventuri?

Neem contact met ons op!

You have Successfully Subscribed!