Impershield: Maya kennis levert biopolymeren

Impershield: Maya kennis levert biopolymeren

Hoe kan het dat muurschilderingen van de Maya’s, ontdekt halverwege de 20e eeuw in Mexico, zo bijzonder goed bewaard zijn gebleven? Deze vraag en de vooral de antwoorden daarop zijn de basis voor volledige biobased producten van Impershield; in Mexico zijn deze...
Biobased Greenport Westland-Oostland

Biobased Greenport Westland-Oostland

Greenport Westland-Oostland: nieuwe kansen voor de tuinbouw De tuinbouw heeft behoefte aan nieuwe verdienmodellen. Welke kansen biedt biobased, wil triple helix-organisatie Greenport Westland-Oostland weten. Innoventuri werkt in opdracht van de Greenport – en...
Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland: bedrijven en studenten koppelen Hogeschool Inholland wilde een betere koppeling tussen biobased vragen vanuit het bedrijfsleven en hbo-studenten en -docenten. Door die koppeling kan wederzijdse meerwaarde gecreëerd worden. Innoventuri verzorgde...
Ecofutura

Ecofutura

Ecofutura: vissen én tomaten Kunnen reststromen van het ene productieproces gebruikt worden als input voor een ander proces? Dat is de kern van het project Ecofutura, waaraan Willem Kemmers richting heeft gegeven. Bij Ecofutura wordt ‘afval’ van viskweek gebruikt als...