Nagenoeg al het leven op aarde vindt zijn oorsprong in de aarde. De grond waarop we leven is dus letterlijk en figuurlijk de basis van ons bestaan. Dat is dan ook het uitgangspunt van circulair werken: ervoor zorgen dat de aarde in balans blijft en CO2 kan blijven opvangen. En dat is een belangrijk verschil met biobased, waarbij vooral gezocht wordt naar alternatieven voor fossiele grondstoffen.

De termen circulair en biobased worden vaak door elkaar gehaald. En dat is begrijpelijk. Ze staan allebei voor een andere manier van denken en werken. Een manier die duurzaam en toekomstgericht is. En van een afstandje bekeken lijken ze over het zelfde te gaan.

 

Weg met olie

Biobased draait om het vinden van alternatieven voor fossiele grondstoffen. Biomassa is daarvoor een zeer geschikte oplossing. Zo wordt in de tuinbouw, een sector waarbinnen Innoventuri ook actief is, in toenemende mate gewerkt aan plantinhoudstoffen voor bijvoorbeeld chemische of farmaceutische toepassingen.

 

Onze basis

De vraag die bij veel biobased oplossingen niet altijd gesteld wordt is: hoe verhoudt deze oplossing zich tot de aarde? Die vraag is juist de kern van circulair denken en werken.

Circulair staat voor: kringlopen te maken of herstellen. Daarbij zijn biologische en technische kringlopen te onderscheiden.

Voor de biologische kringloop  geldt als randvoorwaarde dat de aarde in balans wordt gehouden. Voorkomen dus dat de grond waarop we leven verschraalt. Want als dat zou gebeuren, dan is er geen voedingsbodem meer voor de planten die de basis vormen van de biobased economy.

Circulair versterkt dus de basis waarop we leven. Een doel waar Innoventuri voor de volle 100% achter staat.