Walvissen als bondgenoten

Walvissen als bondgenoten

Met de klimaattop in Parijs over hoe we met CO2 om zouden moeten gaan nog vers in het geheugen, is er ook nog een ander aankomende uitdaging waar ik de aandacht op wil vestigen: fosfor. Fosfor is een element dat in verschillende vormen voorkomt op aarde, waarbij...