Wellant College: de lat langs het onderwijs

Wellant College wilde biobased in het curriculum van verschillende agrarische opleidingen opnemen. Innoventuri onderzocht de huidige status, voerde een kwalitatieve steekproef uit en inventariseerde welke mbo-leermiddelen buiten Wellant College al bestonden. Dat leverde per opleiding een uitgebreid pakket lesmiddelen op waarmee docenten hun lessen kunnen verrijken. Tijdens een docentendag met presentaties en gesprekken zijn de docenten geïnformeerd; ze kunnen het resultaat opnemen in hun lessen.

www.wellant.nl

Ervaringen met Willem Kemmers tijdens project Biobased en duurzaamheid in het mbo:

Wellantcollege heeft Willem ingehuurd als externe expert bij het onderzoeken van mogelijkheden om duurzaamheid en biobased in alle mbo- opleidingen te integreren.

Gezamenlijk hebben we een steekproef gehouden over aanwezige kennis en ervaring met deze thema’s in de opleidingen bij zowel docenten als studenten.

Daarnaast hebben we alle kerntaken, werkprocessen, en onderliggende kennis en vaardigheden van onze kwalificatiedossiers geanalyseerd. In eerste instantie is gekeken wat er expliciet in de dossiers zelf is genoemd, vervolgens is hierop een aanvulling gedaan. Zo werd duidelijk waar in ieder geval kansen liggen om aandacht te geven aan duurzaamheid en biobased, en waar dit dan over moet gaan.

Om alle opleidingsclusters te doordringen van het belang van duurzaamheid en biobased zijn ontwikkelingen in de sectoren geschetst, zijn concrete voorbeelden gegeven waar in de opleidingen aandacht aan kan worden geschonken en zijn bestaande MBO lesmaterialen in kaart gebracht. Dit aangeboden aan de verschillende vakgroepen.

Om een grotere doelgroep binnen onze organisatie te bereiken hebben we tot slot samen met Willem een docentendag verzorgd, waar in verschillende parallelsessies per sector toelichting is gegeven en actualiteiten zijn besproken.

De samenwerking met Willem heeft Wellantcollege als zeer inspirerend, professioneel en constructief ervaren. Naast de opdracht die aan Willem is gegeven heeft hij op diverse terreinen met ons meegedacht om ons netwerk te vergroten en onze ervaringen met andere te delen.

Ester Cuijpers

Adviseur Onderwijs unit BDO , Wellant College